Chystáte úpravy či rekonstrukce, které budou zasahovat do silničního provozu? Pak je potřeba zajistit bezpečnost a vše dokonale označit. S tím vám pomůže společnost TOPZNAK.

Proč právě TOPZNAK?

Na trhu působí již velmi dlouhou dobu. Díky tomu získala dostatek potřebných zkušeností a praxi a to vše zahrnula do své nabídky. Nabízí jak prodej tak také pronájem a dokonce i montáž dopravního značení. Nabídky zahrnují i příslušenství, sklopné parkovací zábrany a sloupky, balisety, dopravní zrcadla nebo zpomalovací prahy. Objednat si můžete také vodorovné dopravní značení, které je prováděno jak ručně, tak i strojním způsobem. Pokud potřebujete zajistit kompletní dopravní uzavírky, výkopy nebo zábory a to nejen rozsahu malého, ale také velkého, obraťte se s důvěrou na dopravní značení Praha. Problémem není ani světelná signalizace, zajištění semaforů nebo kyvadlového řízení dopravy. Společnost zajistí i projekty dopravně inženýrských opatření a to včetně projednání a získání souhlasu na příslušných úřadech a PČR.

Pronájem krátkodobý nebo dlouhodobý

Kromě pronájmu dopravního značení je samozřejmostí také doprava na potřebné místo, osazení značení, každodenní kontrola a udržování značení v provozuschopném stavu a po ukončení prací i demontáž a odvoz.

Co je potřeba k pronájmu? Doložení projektu dopravně inženýrského opatření potvrzeného Policií ČR, dopravně inženýrské rozhodnutí a vaše objednávka, kterou můžete zaslat e-mailem nebo poštou. Podrobnosti naleznete na webu https://www.topznak.cz.

Pro montáž a demontáž zařízení je potřeba dodat konkrétní místo s uvedenou adresou, projektovou dokumentaci se zákresem SDZ a příslušná povolení konkrétního orgánu, pokud nejste majitelem komunikace na níž má být značení instalováno.