Objevily se u vás zdravotní obtíže a váš ošetřující lékař vám vystavil pracovní neschopenku. Co pro vás pracovní neschopenka znamená? Přináší určitý režim, který je potřeba dodržovat.

Neschopenkový režim

V případě, že máte od lékaře vypsanou neschopenku, znamená to, že se volně nesmíte pohybovat venku. Můžete jít pouze v případě, že vám ošetřující lékař povolil vycházky. Ty se stanovují na určitou dobu a jsou také zaznamenány na neschopence. Vycházky se stanovují na 6 hodin v jednom dni. Časový interval je vymezený na období 7:00 – 19:00 hodin.Více informací k vycházkám naleznete na portálu vimvic.cz.

V případě, že vycházky povolené nemáte, záleží na důvodu pracovní neschopnosti, musíte zůstávat doma a nesmíte vykonávat ani žádný multisport.

Kontroly během pracovní neschopnosti

Pracovní neschopnost se uděluje v případě závažných pracovních obtíží a proto je potřeba dodržovat léčebný řád a režim. Zda jej dodržujete, může kontrolovat jak zaměstnavatel, a to prvních 14 dní pracovní neschopnosti, tak i ČSSZ a ta v celém průběhu pracovní neschopnosti. V případě nemoci máte povinnost zajistit si fungující zvonek. Pokud znemožníte kontrolu vaší pracovní neschopnosti, může vám hrozit odebrání finančních prostředků, které během nemoci pobíráte. A navíc můžete dostat i poměrně vysokou pokutu.

Výše finančních prostředků během nemoci

Pokud vám lékař vystavil pracovní neschopenku první tři dny nepobíráte žádné finanční prostředky. Někteří zaměstnavatelé však svým zaměstnancům nabízejí mezi benefity, i proplácení této doby. Jedná se o tak zvané „sick days“.

Po dobu prvních 14 dnů pak pobíráte 60% z výše vaší mzdy. Pokud vaše pracovní neschopnost trvá delší dobu, její částka se následně zvyšuje na 66 a později na 72% z vašich příjmů.