Vaše auto dosloužilo a vás čeká likvidace vozidla odhlášení. To je ovšem možné pouze s prokázáním protokolu o ekologické likvidaci vozidla, který musí být vystavený akreditovaným recyklačním centrem. To disponuje všemi potřebnými oprávněními a povoleními k likvidaci vozidel. Mezi taková patří i SbohemAUTO.

Proč ekologická likvidace vozidla?

Řídí se zákonem o odpadech, který zpřísňuje služby v oblasti likvidace automobilových vraků s ohledem na životní prostředí. Ty spadají, a to bez výjimky, do kategorie nebezpečného odpadu. Obsahují provozní kapaliny a další jedovaté látky, které vážným způsobem ohrožují nejen okolní přírodu a životní prostředí, ale i zdraví nás všech.

Ekologická likvidace auta je prováděná akreditovaným recyklačním centrem a má své přesně stanovené postupy. Demontáž vraků zajišťují nejmodernější technologie, které jsou speciálně vyvinuté právě pro odbornou demontáž a ekologickou likvidaci autovraků. Nejprve se autovrak kompletně rozebere a demontují se ekologicky nebezpečné součástky. Ty se předávají k další recyklaci. Veškeré kovové části jsou předány do hutí a zde se opět využívají pro výrobu železa. Stejně se třídí i plasty a další materiály používané při výrobě automobilů a lze je dále využívat pro recyklaci a výrobu nových věcí.

Náležitosti potřebné pro ekologickou likvidaci automobilu

Při fyzickém předání automobilu si připravte doklad totožnosti. Pokud nejste majitelem vozidla, tak i plnou moc jeho majitele, nemusí být ověřená notářem. Dále budete potřebovat velký technický průkaz. Údaje v něm obsažené jsou potřebné do potvrzení o ekologické likvidaci vozidla.

SbohemAUTO garantuje ekologickou likvidaci, která je zcela v souladu s platnou evropskou legislativou a ekologická likvidace auta cena je velmi příznivá.