Visap se řadí mezi absolutní špičku ve svém oboru. Základem technologie, kterou zákazníkům prezentují, jsou HD projekce, světelné navigace, projekční navigace a mnoho dalších produktů které se zasluhují o zvyšování BOZP na vašem pracovišti.

A není to jediná výhoda, kterou produkty společnosti Visap.cz svým uživatelům skýtají. Jednu po druhém si proto důkladně rozebereme, aby byl přínos těchto moderních bezpečnostních technologií ještě patrnější.

Co můžete očekávat od užívání produktů společnosti Visap?

  • zmíněné zvyšování BOZP
  • zlepšování kvality výrobního procesu
  • moderní technologie jako základ vyspělé firmy

Přínos z hlediska BOZP je naprosto nezpochybnitelný. Díky speciálně vytvořené technologii (s koncepcí přímo vám na míru) se už nemusíte strachovat takzvané „provozní slepoty“, která se jistě nevyhne žádné výrobní firmě. Projektory jsou v místnostech strategicky rozmístěné a znázorňují zvolené výstrahy, pokyny nebo informace spojené se zónou, do níž zaměstnanec vstupuje.
Světelná signalizace je zase vhodná použít na hůře osvětlených místech, aby dopomohla zaměstnancům v orientaci.

Díky této technologii, která se dá považovat jako taková prevence pracovních úrazů, dojde zákonitě i ke zlepšení celkové kvality výrobního procesu. Tyto dvě skutečnosti jdou zkrátka ruku v ruce a je tomu tak ve všech případech. Kladné ohlasy jistě zaznamenáte i od svých zaměstnanců, kterým zavedením této technologie usnadníte běžný pracovní den a navíc ještě budou mít pocit, že vám na nich opravdu záleží. V čemž se určitě nemýlí.

Moderní technologie, do které spadá například i podlahová LED projekce, zajistí vaší firmě vyspělou vizuální stránku i praktickou stránku, takže za ostatními společnostmi nebudete zaostávat. Někdy se jednoduše vyplatí jít s proudem a neplavat proti, jako v případě zavádění nových technologií.