Založení svěřenského fondu je pro vás skvělou volbou v mnoha případech. Díky této formě se majetek stává plně anonymním, navíc bez formální právní subjektivity. Navíc se jedná o rozšířenou a velmi oblíbenou formu správy a ochrany vašeho majetku. Své výhody přináší fyzických i právnickým osobám. Víte, jaké to jsou?

Základní informace

Svěřenský fond je souborem majetku, který byl svým zakladatelem vyčleněn za konkrétním účelem. O tento majetek pečuje určený správce, který se stará o to, aby došlo k naplňování účelu fondu a o rozmnožování majetkové podstaty. Nárok na prospěch z tohoto fondu má výhradně beneficient určený zakladatelem.

Založení fondu

Co se týká založení svěřenského fondu, může jej založit fyzická i právnická osoba, a to k soukromému i veřejně prospěšnému účelu. Do majetku tak můžete vložit libovolnou movitou či nemovitou věc. Nadace je na tom sice právně podobně, ale nabízí větší variabilitu a absenci dohledu ze strany státu.

Výhody

Souhrnně můžeme hovořit o benefitech týkajících se zabezpečení rodiny, tedy i hmotné zabezpečení v důchodovém věku. Další výhodou je udržení anonymity vlastnictví, jedná se i o formu ochrany majetku před exekucemi. Jedná se i o možnost skrytí vlastnictví a původu.

Pro fyzické osoby

Pro fyzické osoby je skvělou volbou pro zajištění jednotlivců i celých rodin, a to nejen na stáří. Důležité je, že chrání váš majetek před lehkovážným nakládáním i případnou exekucí. Zřídit lze samozřejmě fond pro beneficienta, jehož zájmy chrání, včetně případných výnosů.

Pro právnické osoby

Právnické osoby svěřenské fondy používají k zajištění správy, rozdělování majetku, i jako formu zaměstnaneckých benefitů. Poslouží jim však i jako ochrana před insolvenčním řízením. V tomto případě je velkou výhodou zachování anonymity vlastnických struktur.